CyberPower

CyberPower

Основана во 1997 година, Cyber Power Systems (USA), Inc., дизајнира и произведува висококвалитетна линија на наградувани производи, вклучувајќи системи за непрекинато напојување (UPS), единици за дистрибуција на енергија (PDU) , заштитници од поголем напон , мобилни полначи и уреди за поврзување Fiber-to-the-Premise (FTTx) backup solutions

UT2200E

Home and office UPS

UT1500E

Home and Office UPS

UT850EG

Home and Office UPS

UT650EG

Home and Office UPS

UT2200E

Home and office UPS
Повеќе

UT1500E

Home and Office UPS
Повеќе

UT850EG

Home and Office UPS
Повеќе

UT650EG

Home and Office UPS
Повеќе