Antenall

Antenall

Antenall d.o.o. е основана во 2003 година. Нашата компанија се развиваше паралелно со развојот на новите светски трендови. Како еден од лидерите во безбедноста и видео надзорот, успешно обезбедуваме комплетни решенија за нашите клиенти и го надминуваме секој деловен предизвик.

Со инвестирање во нашите вработени, деловни капацитети и постојана организациска обука, станавме почитувана компанија не само во Србија, туку и во целиот регион.

Водени од принципите на деловната етика, ја стекнавме довербата на нашите клиенти и конкуренти со кои имаме успешна соработка.

Најдете безбеден пат до успехот со Antenall!

Биометриска контрола на пристап SF1-EM

Биометриска контрола на пристап

GSM Отварач на Капија RTU5024

GSM 3G 4G Отварач на Капија RTU5024

Дозна за BKP3

Дозна за заштита од киша за BKP3.

Дозна за Камери BA-02

Разводна кутија за внатрешна монтажа на кламери, 120/50mm.

Дозна за Камери BA-01

Разводна кутија за надворешна монтажа на камери, 131х131х51mm.

Разделник 1/8, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 9xF конектор.

Разделник 1/6, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 7xF конектор.

Разделник 1/4, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,5xF конектор.

Разделник 1/3, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,4xF конектор.

Разделник 1/2, F конектор

CATVразделник 5-1000Mhz, 3xF конектор.

Биометриска контрола на пристап SF1-EM

Биометриска контрола на пристап
Повеќе


GSM Отварач на Капија RTU5024

GSM 3G 4G Отварач на Капија RTU5024
Повеќе

Дозна за BKP3

Дозна за заштита од киша за BKP3.
Повеќе


Дозна за Камери BA-02

Разводна кутија за внатрешна монтажа на кламери, 120/50mm.
Повеќе

Дозна за Камери BA-01

Разводна кутија за надворешна монтажа на камери, 131х131х51mm.
Повеќе

Разделник 1/8, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 9xF конектор.
Повеќе

Разделник 1/6, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 7xF конектор.
Повеќе

Разделник 1/4, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,5xF конектор.
Повеќе

Разделник 1/3, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,4xF конектор.
Повеќе

Разделник 1/2, F конектор

CATVразделник 5-1000Mhz, 3xF конектор.
Повеќе