LED панели и монитори

LED панели и монитори

LED панели


LED панелите се енергетски ефикасна опција наместо конвенционалните решенија. Предностите на LED технологијата овозможуваат подолг животен век, а во исто време тие се енергетски поефикасни и поеколошки.