ТВ сплитери

ТВ сплитери

Разделник 1/8, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 9xF конектор.

Разделник 1/6, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 7xF конектор.

Разделник 1/4, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,5xF конектор.

Разделник 1/3, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,4xF конектор.

Разделник 1/2, F конектор

CATVразделник 5-1000Mhz, 3xF конектор.

Разделник 1/8, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 9xF конектор.
Шифра: 0108
Повеќе

Разделник 1/6, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz, 7xF конектор.
Шифра: 0107
Повеќе

Разделник 1/4, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,5xF конектор.
Шифра: 0049
Повеќе

Разделник 1/3, F конектор

CATV разделник 5-1000Mhz,4xF конектор.
Шифра: 0048
Повеќе

Разделник 1/2, F конектор

CATVразделник 5-1000Mhz, 3xF конектор.
Шифра: 0047
Повеќе