Сирени

Сирени

DS-PS1-I-WE (црвена индикација)

Бежична внатрешна сирена која користи Tri-X бежичен протокол. Користи повеќе звуци за алармирање и светлосна сигнализација при алармирање.

DS-PS1-E-WE

Бежична надворешна сирена која користи Tri-X бежичен протокол. Користи повеќе звуци за алармирање и светлосна сигнализација при алармирање.

DS-PS1-I-WE (црвена индикација)

Бежична внатрешна сирена која користи Tri-X бежичен протокол. Користи повеќе звуци за алармирање и светлосна сигнализација при алармирање.
Шифра: 6701
Повеќе

DS-PS1-E-WE

Бежична надворешна сирена која користи Tri-X бежичен протокол. Користи повеќе звуци за алармирање и светлосна сигнализација при алармирање.
Шифра: 6694
Повеќе