Плафонски вградливи звучници

Плафонски вградливи звучници

ANSEC SPK7

Плафонски звучник 10W за внатрешна инсталација.

ANSEC SPK1

Плафонски звучник од 6W за внатрешна инсталација.

ANSEC SPK2

Плафонски звучник од 6W за внатрешна инсталација.

ANSEC SPK7

Плафонски звучник 10W за внатрешна инсталација.
Шифра: 5843
Повеќе

ANSEC SPK1

Плафонски звучник од 6W за внатрешна инсталација.
Шифра: 4937
Повеќе

ANSEC SPK2

Плафонски звучник од 6W за внатрешна инсталација.
Шифра: 4938
Повеќе