Плафонски вградливи водоотпорни звучници

Плафонски вградливи водоотпорни звучници

ANSEC SPK6

Плафонски звучник од 6W за надворешна инсталација.

ANSEC SPK5

Плафонски звучник од 6W за надворешна инсталација.

ANSEC SPK6

Плафонски звучник од 6W за надворешна инсталација.
Шифра: 5845
Повеќе

ANSEC SPK5

Плафонски звучник од 6W за надворешна инсталација.
Шифра: 5359
Повеќе