Ultracell

Akumulator 4.5Ah/4V

Шифра: 6618

Акумулатор 4V/4,5Ah.

Димензии: 46mm x 46mm x 100 mm

Висина со клемиња: 106mm

Тежина: 0,6kg

Идеална за вградување во дигитални ваги.