Ѕидни звучници

Ѕидни звучници

ANSEC SPK22P

Звучник за на ѕид од 30 W, за монтажа во затворен простор со контрола на напојувањето.

ANSEC SPK20

Ѕиден звучник 10W, за внатрешна монтажа.

ANSEC SPK22

Ѕиден звучник 30W, за внатрешна монтажа.

ANSEC SPK23

Ѕиден звучник 40W, за внатрешна монтажа.

ANSEC SPK15H

Horna 20W, за надворешна монтажа.

ANSEC SPK22P

Звучник за на ѕид од 30 W, за монтажа во затворен простор со контрола на напојувањето.
Шифра: 5842
Повеќе

ANSEC SPK20

Ѕиден звучник 10W, за внатрешна монтажа.
Шифра: 4941
Повеќе

ANSEC SPK22

Ѕиден звучник 30W, за внатрешна монтажа.
Шифра: 4943
Повеќе

ANSEC SPK23

Ѕиден звучник 40W, за внатрешна монтажа.
Шифра: 4944
Повеќе

ANSEC SPK15H

Horna 20W, за надворешна монтажа.
Шифра: 4952
Повеќе