Надворешни ѕидни звучници

Надворешни ѕидни звучници

ANSEC SPK24

Надворешен звучник, 25W , водоотпорен.

ANSEC SPK25

Надворешен звучник, 45W, водоотпорен.

ANSEC SPK15H

Horna 20W, за надворешна монтажа.

ANSEC SPK24

Надворешен звучник, 25W , водоотпорен.
Шифра: 4946
Повеќе

ANSEC SPK25

Надворешен звучник, 45W, водоотпорен.
Шифра: 4947
Повеќе

ANSEC SPK15H

Horna 20W, за надворешна монтажа.
Шифра: 4952
Повеќе