Фиксни LED-LCD држачи

Фиксни LED-LCD држачи

ANSEC ANF-3

Ѕиден држач за телевизор со навалување 37-70”

ANSEC ANF-4

Ѕиден држач за телевизор со навалување 23-42”.

ANSEC ANF-1

Држач за телевизор-фиксен 32-55"

ANSEC ANF-2

Држач за телевизор-фиксен 32-55”

ANSEC ANF-3

Ѕиден држач за телевизор со навалување 37-70”
Шифра: 5161
Повеќе

ANSEC ANF-4

Ѕиден држач за телевизор со навалување 23-42”.
Шифра: 5438
Повеќе

ANSEC ANF-1

Држач за телевизор-фиксен 32-55"
Шифра: 4975
Повеќе

ANSEC ANF-2

Држач за телевизор-фиксен 32-55”
Шифра: 4976
Повеќе