Додатна опрема за видеодомофони

Додатна опрема за видеодомофони

DS-KABV8113-RS/Flush

Ѕидна кутија за повик.единици KV8113 / 8213/8413

DS-KABV6113-RS

Ѕидна кутија за повик.единици DS-KV6103/6113

DS-KABV8113-RS

Ѕидна кутија за повик.единици KV8113 / 8213/8413

DS-KAD706

Напојување

DS-KAD706

Мрежен audio/video диструбутер за видеодомофони со 2 жици.

DS-KD-ACF3

Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula

DS-KD-ACF2

Вградлива кутија со рамка за вградување на два модула

DS-KD-ACF1

Вградлива кутија со рамка за вградување на еден модул

DS-KD-ACW3

Ѕидна кутија со рамка за вградување на три модула

DS-KD-ACW2

Ѕидна кутија со рамка за вградување на два модула

DS-KD-ACW1

Ѕидна кутија со рамка за вградување на еден модул

1150/35, 1 + n URMET Слушалка Miro

Ѕидна монтажна слушалка. Вертикално/Хоризонтално

DS-KABV8113-RS/Flush

Ѕидна кутија за повик.единици KV8113 / 8213/8413
Шифра: 9028
Повеќе

DS-KABV6113-RS

Ѕидна кутија за повик.единици DS-KV6103/6113
Шифра: 6542
Повеќе

DS-KABV8113-RS

Ѕидна кутија за повик.единици KV8113 / 8213/8413
Шифра: 6543
Повеќе

DS-KAD706

Напојување
Шифра: 6211
Повеќе

DS-KAD706

Мрежен audio/video диструбутер за видеодомофони со 2 жици.
Шифра: 6253
Повеќе

DS-KD-ACF3

Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula
Шифра: 5767
Повеќе

DS-KD-ACF2

Вградлива кутија со рамка за вградување на два модула
Шифра: 5766
Повеќе

DS-KD-ACF1

Вградлива кутија со рамка за вградување на еден модул
Шифра: 5765
Повеќе

DS-KD-ACW3

Ѕидна кутија со рамка за вградување на три модула
Шифра: 5770
Повеќе

DS-KD-ACW2

Ѕидна кутија со рамка за вградување на два модула
Шифра: 5769
Повеќе

DS-KD-ACW1

Ѕидна кутија со рамка за вградување на еден модул
Шифра: 5768
Повеќе

1150/35, 1 + n URMET Слушалка Miro

Ѕидна монтажна слушалка. Вертикално/Хоризонтално
Шифра: 3683
Повеќе