Адресабилни сирени

Адресабилни сирени

FCHS201 сирена со стробоскоп

Конвеционална протипвожарна сирена FCHS201 со стробоскоп

FCH201 Внатрешна сирена

Конвенционална противпожарна внатрешна сирена.

FCHS201 сирена со стробоскоп

Конвеционална протипвожарна сирена FCHS201 со стробоскоп
Шифра: 6833
Повеќе

FCH201 Внатрешна сирена

Конвенционална противпожарна внатрешна сирена.
Шифра: 6832
Повеќе