За нас

Antenall doo е компанија основана во почетокот на 2022 година, како филијала на Antenall doo од Белград, која успешно работи од 2003 година со тенденција за регионално проширување.

Нашата компанија се развиваше паралелно со развојот на новите светски трендови. Како еден од лидерите во областа на безбедносните системи, на клиентите им овозможуваме комплетни решенија и успешно ги решаваме сите деловни предизвици.

Со инвестирање во нашите вработени и деловни капацитети и подобрување на организацијата, компанијата стана респектабилна не само во Србија, туку и пошироко. Водени од принципите на деловната етика, ја стекнавме довербата на клиентите, но и на конкурентските компании со кои исто така имаме успешна соработка.

Мисија

Обезбедувањето квалитетна услуга и имплементацијата на современи технологии преку едукација и збогатување на корисничкото искуство се основа за долгорочна соработка и синергија со нашите клиенти.

Визија

Со воведување и примена на напредни технологии во областа на безбедносните системи, ќе се стремиме да придонесеме за зголемување на благосостојбата и безбедноста на општеството во целина.


Antenall doo - About
Antenall doo - About